บริษัท กิจชัยยะ อลูเทค จำกัด  เริ่มแรกเป็นการดำเนินธุระกิจโดยใช้ชื่อเป็น หจก.กิจชัยยะ อลูมิเนียม เมื่อวันที่ 21 ก.ค 2552 จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2558 ได้ทำการเปลี่ยนสถานะจาก หจก.กิจชัยยะอลูมิเนียม มาเป็น บริษัท กิจชัยยะ อลูเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจรับปรึกษาและออกแบบ พร้อมติดตั้งงานประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม รวมถึงงานกระจกอลูมิเนียม พร้อมบริการ กั้นห้องตามแบบ ประตูหน้าต่าง กระจกเทมเปอร์นิรภัย รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ฝ้า ผนังเบา ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ราวบันไดกระจก ระเบียงกระจก งาน Skylight รวมถึงงานฝ้า-ผนังเบา งานหุ้มคอมโพสิต ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี พร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจึงทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ มากมายโดยสิ่งสำคัญที่บริษัทมุ้งเน้น คือ ความใส่ใจในการเลือก ใช้สินค้าวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานเท่านั้นรวมถึงบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งนี้บริษัทยินดีให้บริการทุกระดับด้วยความประณีตเอาใจใส่ทุกรายละเอียดให้การบริการอย่างรวดเร็วส่งมอบงานตรงตามเวลาและพร้อมการรับประกันผลงานหลังการติดตั้ง